BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaştırma alt sektörlerinden oluşan turizm, ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişen ve önem kazanan bir sektördür. Sektörün önemli gelir kaynağını oluşturan yiyecek içecek hizmetleri sunan işletme ve departmanların, tüketici sağlığının korunması, yerel mutfağın tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli misyonları üstleniyor olması, bu alanda yetişmiş nitelikli personele olan gereksinimi artırmaktadır.

Artan rekabet koşulları, turizmde hizmet kalitesini ön plana çıkarmaktadır. Turizm sektöründe sunulan hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından biri; sektördeki işgücünün teorik ve pratik yeterliğidir. Diğer yandan, mutfak eğitimi, turizm eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Değişen ve gelişen teknoloji, her alanda olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de etkisini göstermiştir. Son derece modern tasarım ve teknolojiyle donatılmış mutfaklar, işletmelerin hizmet kalitesini artmıştır. Ayrıca bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, gastronomi alanında kullanılan paket programları daha etkin hale getirmiştir ve bu durum bu alanda kalifiye elemana duyulan ihtiyacı artırmıştır. Yiyecek ve içecek sanatına, sahip olduğu önemi yükleyen nitelikli personelin, daha özellikli bilgiler ile donatılması noktasında bu bölüm, hem akademik hem de teknolojik gelişme ve ilerlemeler açısından büyük önem taşımaktadır.

Gastronomi ve mutfak sanatları programı yiyecek içecek sektöründe gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün amacı; gastronomi ve mutfak sanatları alanında gerekli teorik ve pratik bilgilerle donanmış, gerek ülke içinde gerekse uluslararası alanda rekabet edebilecek, bilinçli, yönetimsel bilgi ve beceriye sahip şefler ve şef adayları yetiştirmektir. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler, meslek yüksekokullarında öğretim elemanı, pedagojik formasyonun tamamlanmasıyla da orta öğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olabileceklerdir.

Eğitim süresi (Orta öğretim) lise mezuniyetinden sonra 1 yıl İngilizce hazırlık sonrası 4 yıldır. Gastronomi Uzmanlığı, besinlerin, üretiminden tüketimine kadar nitelik ve niceliklerini en ekonomik, hijyenik ve estetik  biçimde korunması, işlenmesi, tanıtılması,  pişirilmesi  ve en çağdaş bilimsel yöntemleri kullanarak  mükemmel görsellikte  sunulması işlemlerinde  iyi yetişmiş kişi, iş tecrübesiyle ekipte görev alan tüm  personelin mesleki eğitiminde sorumlu (Şef) yönetici yetiştiren mutfak ve servis sanatlarında (Mutfak- Pişirme ve Servis Uzmanlığı) eğitim dalıdır. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” lisans diploması ve  “Gastronomi Uzmanı" unvanı verilir.

Ayrıca bu program Zonguldak'ın turizm ve yiyecek içecek sektöründe sosyal, kültürel, doğal, ekonomik özelliklerini kavrayarak kültürel mirasına sahip çıkan, analiz-sentez çalışmaları yapabilen öğrenciler yetiştirme imkanı sağlayacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin