BÖLÜMLER

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Endüstrileşme ile birlikte artan boş zamanlar ile modern yaşamda rekreasyonun önemi giderek artmıştır. Günümüzde özellikle de sanayi toplumlarında rekreasyon ihtiyacı önemli bir hal almıştır. Rekreasyon bölümü dünyada gelişmiş olsa da ülkemizde daha yeni yeni gelişmekte olan bir bölümdür. Emek yoğun sektörlerin işi makinalara devretmeleri insanın kendini pasif bir işçi ve makine dişlisinin parçası olarak görmesine neden olmuştur. Bu da toplumu monotonluğa itmektedir. İnsanları bu iş ortamının monotonluğundan uzaklaştırmak, zihinsel ve fizyolojik sağlığı yönünden dengeli bir fert olarak yaşamaları için rekreatif faaliyetler giderek önem kazanmaktadır.

Rekreasyon Yönetimi bölümünün amacı, ülkemizin ihtiyacı olan rekreasyon faaliyetleri ve turizmi geliştiren yönlendiren ve yöneten yöneticiler yetiştirmektir. Rekreasyon yönetimi bölüm öğrencileri başta turizm olmak üzere ve diğer kurumlarda bedensel ve ruhen yenilenmeyi topluma aktarmada ve bireylerin yaşantısındaki önemini vurgulamaktadırlar. Hızla yayılan favori etkinlikler ve yaşam koçluğu gibi yeni meslek alanlarında ayrıca toplumların başta yerel yönetimler aracılığı ile serbest zaman değerlendirme olanaklarının yönetimi, organizasyonu ve planlayıcısı olarak yetişmelerini amaç edinmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizi turizmin sosyal, ekonomik, sportif, rekreatif ve teknik yönden gelişimine katkı sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve analitik düşünme yeteneği olan nitelikli iş görenler,  orta ve üst kademe yönetici adayları olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Rekreasyon Yönetimi mezunu öğrenciler “Rekreasyon yöneticisi” olarak, rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla, kamu ve özel sektördeki her türlü turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici yada yönlendirici olarak görev alabilmektedirler.

Bölümden mezun olan öğrenciler, turizm alanında; su sporları eğlence-dinlence aktiviteleri animatörlüğü, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.) sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü İş Sektörlerinde (sanayi); Yerel yönetimlerde (belediyeler) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde  (Gençlik kampları) ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Zonguldak bölgesinin İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlere yakın olması ve rekreasyonel faaliyetlere yatkınlığı (doğası, denizi, kırsal olması) sebebiyle bu bölgede rekreasyon bilincinin gelişmesinin bölgenin tanınması ve gelişmesi yönünde faydalı olacağı düşünülmektedir. Zonguldak bölgesinde rekreasyon bilinci gelişmiş fakülte mezunu insan sayısının artması, bu bölgede turizme ve rekreasyona yönelik işletmelerin açılması ve mevcut işletmelerin ise daha da gelişmesi yönünde Zonguldak için katma değer yaratması düşünülmektedir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin